ENTER

ข้อมูลท่องเที่ยว อินโดจีน เวียตนาม ลาว ไทย พม่า กัมพูชา
ท่องเที่ยวอินโดจีน  ตามความหมายทางภูมิศาสตร์   อินโดจีน หมายถึง พื้นที่คาบสมุทร ที่อยู่ระหว่าง ประเทศจีน และ อินเดีย ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเมียนม่า( พม่า ), ไทย, ลาว, เวียตนาม, กัมพูชา( เขมร ), มาลายู( มาเลเซีย ) ในที่นี้ รวมถึง เมืองจีน ในมณฑลยูนาน ยูนนาน ซึ่งประกอบด้วย เมืองเชียงรุ้ง เมืองซือเหมา เมีองต้าลี่ (ต้าหลี่) ลี่เจียง เชียงกะลีลา(เชียงกลิลา,เชียงกรีล่า) หรือเมือง จงเตี้ยน ไปถึงเมืองหลวงแห่งแคว้นยูนาน คือเมืองคุนหมิง ส่วนในเมียนม่า(พม่า) ก็มีเมืองหงสาวดี เมืองร่างกุ้ง(ย่างกุ้ง) เมืองยอง เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาปอินเล พระธาตุอินทร์แขวน ในประเทศไทย มีพัทยา ภูเก็ต เป็นต้น ประเทศลาว ก็มีลาวเหนือ ประกอบด้วย ห้วยทราย หลวงพระบาง วังเวียง เมืองอุดมไซ(อุดมไช) เมืองขวา เมืองหนองเขียว เมืองงอย หลวงน้ำทา เมืองสิงห์ พงสาลี ติดชายแดนเวียตนามและจีน ผ่านเข้าเดียนเบียนฟูได้ ทางลาวใต้ ประกอบด้วย น้ำตก สวยงาม คือน้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน ตาดเลาะ ตาดผาส้วม ตาดเยื้อง เซกะตาม เซบั้งไฟ ทั้งหมดอยู่ในแขวง จำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัตตปือ นอกจากนี้ ยังมี ปารสาทวัดพู ปากเซ ดอนคอน ดอนเดช ส่วนนลาวกลางก็มี เวียงจันทน์ วัดสีเมือง (ศรีเมือง) พระธาตุหลวง หอพระแก้ว ประตูไช เขื่อนน้ำงึม เขื่อนน้ำงึม2 บ่อน บ่อนคาสิโน แดนสะหวัน (แดนสวรรค) ขึ้นเหนือไปหน่อย ก็เป็นเส้นทางไปเมืองวังเวียงและหลวงพระบาง ผ่านพูคูน เลี้ยวซ้ายไป หลวงพระบาง ถ้าเลี้ยวขวา ไปทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวาง เมืองโพนสะหวัน มีอุทยานหินตั้ง ถ้าเดินทางเลยไป จะถึงซำเหนือ ส่วนปรเทศเวียตนาม มีเวียตนามเหนือ เวียตนามกลาง และ เวียตนามใต้  เวียตนามทางเหนือ มีเมืองท่องเที่ยว คือ ฮานอย เที่ยว ฮาลองเบย์ ฮาลองบก(นิงบิงส์) ในเมืองเที่ยว บริเวณเมืองเก่า ถนน 36 สาย ทะเลสาบคืนดาบ  เจดีย์เสาเดี่ยว สุสานโฮจิมิน พิพิธพันธ์การปฎิวัติ เหนือจากฮานอย สามารถ นั่งรถไฟ 1 คืน ไปยังลาวไก เมืองลาวไก เป็นเมืองที่ติดกับพรมแดนจีน มีด่านโหเข่อ(โหวเข่อ)  นอกจากนี้ เมืองลาวไก มีชุมชน ชาวเขา (ชนเผ่า ไต ไท ต่างๆ) ซึ่งจะมาจัด ตลาดนัด กันทุกวันอาทิตย์ เรียกตลาดบักฮา เริ่มประมาณ 06.00 น. ตลาดวาย(หยุด) ประมาณเวลา 14.00 น. สินค้าที่ขายเป็นสินค้าพื้นเมือง ผ้าทอ สินค้า แฮนด์เมด(Hand made) สินค้าจักรสาน สินค้าเกษตร เกษตรกรรม ผลไม้ พืชพรรณสายพันธ์แปลกๆ ซื้อขายแลกเปลี่ยน ปศุสัตว์เช่น ม้า วัว ควาย ล่อ ลา หมู ไก่ เน้น มีเฉพาะ วันอาทิตย์เท่านั้น จากนั้นก็น ขึ้นรถต่อไปยัง ซาปา เป็นเมืองพักตากอากาศของชนชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้ง ปกครอง ประเทศในอินโดจีน คือ ลาว เขมร (กัมพูชา) และ ประเทศเวียตนาม ฝรั่งเศส ได้สร้างโรงแรมที่พัก โบสถ์คริสต์ เป็นสถาปัตยกรรมยุกเก่า สวยงามมาก เมืองซาปา มีทั้งความงามในด้านภูมิศาสตร์ เพราะ อยู่ใน พื้นที่ๆมี ถูมิอากาศ เขตอบอุ่น อากาศเย็นตลอดปี เปรียบเที่ยบเป็นเหมือน สวิสต์เซอแลนด์แห่งอินโดจีน  ใกล้ๆนั้น มีเทือกเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีน คือยอด ฟานซีปัน ฉายา หลังคาอินโดจีน ความสูง 3143 เมตร นอกจากนี้ ยังมี ชุมชนชาวเขา เผ่าต่างๆ ที่ซาปา เช่น เผ่า เย้า มูเซอ ไทดำ ไทแดง ไทขาว อีก้อ(เผ่าอาข่า) ไตลื้อ ลื้อ ไทเขิน อาศัยอยู่โดยรอบ เราสามารถไปดูความเป็นอยู่ ที่ยังดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิม ยังอยู่กับธรรมชาติ เป็นแบบสังคมเกษตรกรรม นับถือผี มีพิธีกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ใครสนใจไปเที่ยว เดียนเบียนฟู ก็มีทางไปจากซาปาเหมือนกัน ต้องนั่งรถ อีกประมาณ 5 ชม. วิ่งลัดเลาะ ไปตามภูเขาสูง เส้นทางสวยงามมาก หรือใคร จะนั่งรถมาจาก ฮานอย ก็ได้ มีรถบัสประจำทาง วิ่งทุกวัน ส่วนเวียตนามกลาง เดิมภูมิภาคส่วนนี้ เป็นเมืองหลวงของเวียตนามสมัยยังปกครองโดยระบบกษัตริย์ มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเว้ เราสามรถ ไปจากเมืองไทย โดยออกจากไทยที่เมืองมุกดาหาร ข่ามเข้าประเทศลาว ที่เมืองสะหวันนะเขต นั่งรถต่อไปอีกประมาณ 3 ชม.ครึ่ง ถึงชายแดนลาวที่แดนสะหวัน เวียตนามกลาง ชื่อลาวบาว ขามพรมแดน เดินทางอีก 3 ชม จะถึงเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าของเวียตนาม เที่ยวชมพระราชวังเก่า สุสาน กษัตริย์ตือดึก แม่น้ำหอม เจดีย์เทืยนมู่ ล่องเรือแม่น้ำหอม แล้ว นั่งรถต่อไปยัง เมืองดานัง เมืองท่า ส่งสินค้าทางเรือที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองเวียตนาม ที่สุด ลอดอุโมงยาว เกือบ 7 กม.ลอดใต้เทือกเขา เข้าสู่เมือง ฮอยอัน สถานที่สวยงามในหนังเรื่องฮอยอันฉันรักเธอ เป็นเมืองท่าเก่า ในอดีตเจริญมาก ต่อมา น้ำท่วมมากขึ้น จึงย้ายเมืองท่าออกไปที่ดานัง ในปัจจุบัน ที่นี่ เป็นมรดกโลก ทางการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เที่ยวเมืองฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่นโบราณ พิพิธพันธ์จาม ชนชาติจาม เจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 1800 ปีมาแล้ว ลงเรือล่องลำน้ำทูโบน ส่วนด้าน เวียตนามใต้ เรามักให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ด้านการสงคราม ที่ชาวเวียตนาม ต่อสู้จักรวรรดิ์นิยม รบชนะ ประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่า คือสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ เวียตนามใต้ ยังมีภูมิประเทศ ที่มีความแตกต่างกัน มีบางส่วนเป็นทะเลทราย (ทะเลทรายมุยเน่) บางส่วนเป็นที่ราบ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง อันอุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยว เมืองไซ่ง่อน(โฮจิมินส์ซิตี้)  ทะเลทรายมุยเน่ เมืองดาลัด(เมืองยาตรัง) เป็นเมืองบนเขา มีภูมิประเทศ ที่สวยงาม มีทะเลสาป เที่ยวอุโมงกู่จี น้ำตกเพลน(น้ำตกเที่ยนซา) พระราชวังบ๋าวได๋ โรงแรมก่อสร้างแบบโคโรเนียน ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ต่อมา ถึงรายละเอียดประเทศเขมรหรือกัมพูชา  ส่วนใหญ่ เราจะเที่ยวดูสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ประกอบด้วย เสียมเรียบ   นครวัด  นครธม  โตนเลสาบ ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอมช้อบปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ที่แปลกว่าตลาดเก่า  พระราชวังเจ้าสีหนุ กลุ่มปราสาทยุคแรก ปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย ปราสาทกระวาน  พนมกุเลน  ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทนาคพัน ปราสาทพระขรรค์ เขาพนมกุเลน  พนมบาเค็ง นครธม ปราสาทตาพรหม –บายน กลุ่มปราสาทพระนคร ต่อไป เป็นประเทศสุดท้าย คือมาเลเซีย เราสามารถเดินทาง โดยรถยนต์ ผ่านด่านสะเดา ทางใต้ ของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยว ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เมืองใหม่ปุตราจาย่า พักผ่อนที่เก็นติ้ง แหล่งพักผ่อนตากอากาศระดับชาติ ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปีสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด หรือเสี่ยโชคที่บ่อนคาสิโน กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า–เก็นติ้งไฮแลนด์–มะละกา–ยะโฮร์บารู คาเมรอน

สำหรับ ตรงนี้ เป็นส่วนของโปรแกรมท่องเที่ยว หลวงพระบาง ตามโปรแกรม เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถทัวร์ของบริษัท แอร์อุดรทัวร์ จุดหมายปลายทางที่ จ.หนองคาย  รับประทานอาหารเช้าที่ร้านไข่กระทะ ร้านทานตะวัน แล้วขึ้นรถตู้ลาว ที่จะข้ามแดนมารับที่ร้านอาหาร จากนั้น ก็ผ่านแดน ข้ามไปยังนครเวียงจันทน์ แล้วเดินทางต่อไปเมืองวังเวียง กุ้ยหลิน ของลาว ทานอาหารกลางวัน ร้านไผ่คำ หรือร้านนางบด แล้วไปล่องห่วงยาง พายเรือคะยัก เรือแคนนู เย็นกินอาหารประเภท ปลาคัง กินโรตี ชอคโกแล็ด กล้วยหอม รุ่งขึ้น ไปหลวงพระบางต่อ ผ่าน บ้านหินตั้ง เมืองกาสี เมืองพูคูน เลี้ยวซ้ายไปหลวงพระบาง อีก 150 กม. กินข้าวกลางวันที่กิ่วกะจำ อากาศเย็นสบาย ถึง หลวงพระบาง ขึ้นไหว้ พระธาตุพูสี รุ่งขึ้น ใส่บาตร พระ 200 รูป 200 องค์ เดินเที่ยวตลาด กินกาแฟ ร้านประชานิยม กินเฝอ กินข้าวปุ้น ข้าวเปียก แล้วไปพิพิธพันธ์ เดิมเคยเป็นวังหลวงของ เจ้ามหาชีวิตลาว บ่ายไปวัดเชียงทอง พระธาตุหมากโม วัดวิชุน  ไปบ้านซ่างไห่ บ้านสร้างไห่ บ้านต้มเหล้า แล้วล่องลำน้ำโขง(แม่น้ำโขง)  ไปถ้ำติ่ง กินอาหารเย็นร้านนางมะลิวัน รุ่งขึ้น เช้า กินไข่กระทะ ร้านนางแอร์ กิน บิกแม็ก(Big Mac) แล้วไป บ้านผานม สุสานอองรีมูเออ ริมแม่น้ำคาน เที่ยวพระธาตุโพนเพา ตอนเย็น เดินเที่ยวตลาดมืด ตลาดกลางคืน ไนท์บาซา แล้วแต่ใครจะเรียก แล้วไป เต้นบัสสะล๊อบ บัสสลบ ที่ ราตรีเมืองซัว หรือดาวฟ้าบันเทิง ขากลับ มาแวะถ่ายรูป หอพระแก้ว วัดสีเมือง ประตูไช (ประตูชัย) พระธาตุหลวง ที่ใครไม่มีรูปเหมือนไม่ได้มาเวียงจันทน์

ส่วนนี้ เป็นส่วนของโปรแกรมท่องเที่ยว เว้ ดานัง ฮอยอัน ตามโปรแกรมเราจะออกจากกรุงเทพฯ โดยรถทัวร์บริษัทนครชัยแอร์ หรือสมบัติทัวร์ จุดหมายปลายทาง จังหวัดมุกดาหาร ถึงมุกดาหารเช้า ทานอาหารที่ บขส. แล้วขึ้นรถเมล์ระหว่างประเทศ ผ่านแดน ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว สู่เมืองสะหวันนะเขต ขึ้นรถตู้ลาว วิ่งสู่พรมแดน เวียตนาม ที่ลาวบาว แดนสะหวัน  แล้วนั่งรถต่อไปยัง เมืองเว้ หรือหากมีเวลา เราจะ แวะเที่ยว อุโมงวินม๊อก เส้นขนานที่ 17 ที่เคยแบ่งเวียตนามเหนือ เวียตนามใต้ ถึง เมืองเว้ ตอนเย็น เที่ยวชมสะพานหลากสี ชมพระราชวังเก่า Citadel ชม สุสานกษัตริย์ตือดึก สุสานกษัตริย์ไคดิ้ง แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง ดานัง และเมือง ฮอยอัน เมืองดานัง มีชายหาดทะเล ยาวหลายกิโลเมตร เป็นเมืองท่า ที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของเวียตนาม เที่ยว โรงงานหินอ่อน และ พิพิธพันธ์ จาม ชนชาติจามเป็นชนชาติโบราณ เคยรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 1800 ปีมาแล้ว ถึงเมืองฮอยอัน ตอนเย็น ทานอาหารเวียตนามร้าน Banana Leave เมืองฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทาง สถาปัตยกรรม มีบ้านเรือนโบราณที่ยังคงสภาพดี สวยงาม โดยจะเปิดบ้านเก่าโบราณ 8 ชั่วอายุคน ให้เข้าชม ชมที่ทำการ ศาลาประชาคมที่ใช้ประชุมในอดีต ชม สะพานญี่ปุ่นโบราณ ขากลับ เราจะมาพักที่ เมืองเว้อีกครั้งหนึ่ง ชมเจดีย์เที่ยนหมู เที่ยนมู่ ชม ล่องเรือใน แม่น้ำหอม แล้วจึงเดินทางกลับ ข้ามแดน ในระหว่างทาง จะแวะชม อุโมงวินม๊อก ใกล้เส้นขนานที่ 17 หากเมื่อขามาไม่มีเวลาแวะ

ส่วนนี้ เป็นส่วนของ โปรแกรมท่องเที่ยว ลาวใต้ น้ำตก หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทวัดพู น้ำตก ตาดฟาน น้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดเยื้อง น้ำตกตาดผาส้วม ตามโปรแกรมเราจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถทัวร์ บริษัทนครชัยแอร์ หรือบริษัทสมบัติทัวร์ จุดหมายปลายทาง จังหวัดอุบลราชธานี ทานอาหารเช้าในจังหวัดอุบลฯ ออกเดินทางต่อโดยรถตู้ คอมมูเตอร์ ไปยัง อ.ช่องเม็ก ผ่านด่านวังเต่า หรือ วังเตา  แล้วเดินทางต่อไปยัง เมืองจำปาสัก หรือ เมือง ปากเซ แขวงจำปาสัก ชมพระราชวังเก่าปัจจุบันเป็นโรงแรมจำปาสักพาเรด แล้วนำรถลงเรือขนานยนต์ ข้ามฟาก เพื่อไป ชม ปราสาทหินวัดพู สถาปัตยากรรมโบราณ ก่อนยุก นครวัด นครทมเสียอีก เที่ยวชมเมืองจำปาสักเก่า วังเจ้าราชดนัย เจ้าครองนครจำปาสัก คนก่อน รุ่งขึ้น ออกชมตลาดปากเซ แล้วเดินทางต่อไปบ้านากระสัง นั่งเรือ ข้ามไปดอนคอน ชมหลี่ผี ชมหัวจักรรถไฟโบราณ ที่ฝรั่งเศษ เคยจะนำมาใช้ หลีผี มาจากคำว่าหลี่ ที่ดักปลา เมื่อสมัยสงครามมีคนตายมาติดหลี่ จำนวนมาก จึงเรียก หลี่ผี แล้วข้ามกลับมาชม คอนพะเพ็ง แล้วนำรถข้ามเพขนานยนต์ ไปพักที่ดอนโขง ที่โรงแรมเมืองโขง รุ่งขั้น ข้ามกลับมาเที่ยว น้ำตกตาดฟาน ตาดเยื้อง เล่นน้ำตกกัน แล้วไปพักตาดเลาะ ทานอาหารเย็นที่ที่พักริมน้ำตก รุ่งขึ้น มาแวะเที่ยว น้ำตกตาดผาส้วม Shopping สินค้าพื้นเมือง กาแฟลาว ที่มาจาก ที่ราบ สูงโบโลเวน

ส่วนนี้ เป็นส่วนของโปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง ประเทศ พม่า เมียนม่า  เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถทัวร์ บ.สยามเฟริสทัวร์ ปลายทาง จ.เชียงราย ทานอาหารเช้า แล้วขึ้นรถต่อไปชายแดนที่อ.แม่สาย และ เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า นั่งรถต่อไปผ่านด่าน เมืองแพรก หรือ เมืองพะยาก ถึงเชียงตุง ทานอาหารจีนยูนาน ออกเดินทางต่อ ไปเมืองลาหรือที่เรียกลาสเวกัส แห่งเอเซีย ตอนใต้ เมืองลา เป็นเมือง ชายแดน พม่า (เมียนม่า) กับประเทศจีนเรียกว่าด่านต้าล่อ หรือต้าล้อ มีบ่อนการพนัน มีอาหารป่า นานาชนิด ไว้บริการกันสดสด เช่นหมี เก้ง กวาง งูเห่า และงูพิษชนิดต่างๆ ใครชอบเสี่ยงโชค ก็เข้าบ่อน พักที่เมืองลา 1 คืน แล้วรุ่งขึ้น เดินทางกลับมาพักที่เชียงตุง อีก 2 คืน ที่เชียงตุง เที่ยวชมนาขั้นบันได หมู่บ้านไทลื้อ ไทเขิน ขึ้นดอยเหมย เป็นที่ตั้งทางการทหาร สมัยอังกฤษ ยึดครอง และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น ก็เข้ายึดครองแล้วมอบให้ไทยดูแล เมืองเชียงตุง เป็นเมือง 7เชียง 9หนอง และ 12ประตู ปัจจุบัน มีหมู่บ้านมากขึ้น มีหนองน้อยลง ประตูเมืองเหลือล่องรอย เพียง 2 ประตู เย็นชมวัดมหาเมียะมุนี วัดพระยืน พระชี้นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า เชื่อกันว่า พระชี้นิ้ว แปลว่า ตรงที่นั้น จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ชมเจดีย์วัดจอมคำ มียอดเจดีย์เป็นทองคำแท้

ส่วนี้ เป็นส่วนของ โปรแกรมท่องเที่ยว เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถทัวร์ บริษัทสยามเฟริสทัวร์ ปลายทางที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทานอาหารเช้าแล้ว ข้ามลำน้ำโขง สู่ เมืองห้วยทราย ประเทศลาว ออกเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงน้ำทา เป็นเมืองชายแดน ระหว่าง ลาว จีน ทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา แล้ไป บ่อเต็น ผ่านด่าน โบฮัน หรือ โมฮัน หรือ บ่อหาน (Mohun) ประเทศจีน แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงรุ้ง หรือเชียงรุ่ง(เมืองสิบสองปันนา) ถึงตอนเย็น ทานอาหารแล้วเข้าชม นาตศิลป์ ชาวพาราณสี  เห็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ รุ่งขึ้นเที่ยว “เซิลหลินกุงเหยิน” สวนป่าเขตร้อน สวนนกยูง สามารเรียกนกยูงออกมาจากภูเขา ชมหมู่บ้านอ้ายหนี่ (เผ่าอาข่า) ชมการแสดงต่างๆ บ่าย ชม วัดหลวงเมืองลื้อ แล้ว Shopping สินค้าที่ระลึด เมืองสิบสองปันนา (เมืองเชียงรุ้ง) รุ่งขึ้นชม สวนม่านถิ่น วัดปาเจ อนุเสาวรีย์โจวแอนไหล ชมสวนนกยูง แล้วไปเมืองกาหลันป้า หรือเมืองฮำ เป็นหมู่บ้านไตลื้อโบราณ ชมการแสดงร่ายรำ แสดงการสาดน้ำสงกรานต์ รุ่งขึ้น กลับมา พัก ที่ เมืองหลวงน้ำทา ระหว่างทาง และ ชมหมู่บ้านตื้ออีกแห่ง ที่ความเจริญ ยังไปไม่ถึงนัก พูดภาษาไทยได้ ที่เมืองเยียน แวะเที่ยวถ้ำเทวดา จากหลวงน้ำทา กลับมาออกห้วยทราย ข้ามไปเชียงของ ประเทศไทย